Odlety z Ostravy

Odlety z Ostravy

Obchodní podmínky


I. Úvod

Cestovní agentura Štěpánka je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří se kterými má uzavřeny řádné smlouvy o spolupráci.
Do nabídky serveru www.odletyzostravy.cz  jsou zařazeny pouze zájezdy od renomovaných cestovních kanceláří které jsou řádně pojištěny proti úpadku.
Zájezdy u nás zakoupíte za stejných cenových podmínek včetně slev a věrnostních programů jako u pořádající CK !!!

II. Objednávka

CA neví v momentu objednávání zájezdu zákazníkem, zda je daný zájezd volný či nikoli, po ověření dané kapacity kontaktuje klienta telefonicky nebo e-mailem. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu zájezdu do databáze serveru. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné i bez odpovědi zákazníkovi.

III. Platba

Za běžné zájezdy objednávané více, než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu zaplatí zákazník zpravidla 50 procent z jeho plné ceny, následně pak 30 dnů před odjezdem je splatný doplatek do celkové ceny zájezdu.
Zájezdy typu "last moment" a zájezdy objednávané méně, než 30 dnů před uskutečněním zájezdu, hradí zákazník jednorázově v plné výši uvedené ceny na účet CA, v pobočce příslušné banky, bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo přímo v sídle CA.
Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve výjimečných případech nastat situace, ze cestovní kancelář pořádající příslušný zájezd zruší . V takovém případě se cestovní smlouva nepovažuje za uzavřenou a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na náhradu škody.
Objednávka se stává závaznou v okamžiku zaplacení zálohy nebo odeslání smlouvy na CA!!!

IV. Cestovní poukazy - vouchery

Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo v případě termínů méně jak 30 dnů před odjezdem a termínů „last minute" od pořádající CK. Doklady jsou doručeny cca týden před odjezdem a např. letenky mohou být předány až přímo na letišti.

V. Storno podmínky

Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd následovně:
Až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků.
Později podle storno podmínek uvedených na příslušné cestovní smlouvě nebo podmínek pořádající CK.

VI. Odmítnutí zákazníka

CA si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka zejména v následujících případech:
Zákazník zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky s vědomím, že zájezd ve skutečnosti neobjedná.
Zákazník bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku po potvrzení rezervace.
Zákazník nezašle zpět cestovní smlouvu.


Zákazník poskytnutím svých osobních udajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů provozovatelem serveru. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.